Doelstellingen

Breinwijzer vzw volgt nieuwe ontwikkelingen binnen de neurowetenschappen op en verduidelijkt relevante bevindingen naar de media om een ruim publiek in staat te stellen populaire berichtgeving naar waarde te schatten.

  • Breinwijzer creëert een forum en platform waar wetenschappers up to date informatie omtrent hun onderzoek met het brede publiek kunnen delen.

  • Breinwijzer kijkt met een kritische blik naar wat in de media verschijnt over hersenonderzoek.

  • Breinwijzer betrekt wetenschapsjournalisten bij haar werking om uitleg te geven over de rol van media in wetenschapscommunicatie.

Breinwijzer vzw ontwikkelt een publiekswerking met het oog op het creëren van een brede interesse en verhoogde aandacht voor hersenaandoeningen en hersenwetenschappen.

  • Breinwijzer organiseert activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het ruime publiek onder de slogan “making information entertaining & entertainment informative”.

  • Breinwijzer stelt informatie en didactisch materiaal ter beschikking om in te spelen op specifieke vragen naar de werking van de hersenen, hersenziekten of de neurowetenschappen in het algemeen.

  • Door informerende en sensibiliserende acties draagt Breinwijzer bij tot een genuanceerde beeldvorming en destigmatisering.

Breinwijzer vzw betrekt het ruime publiek en experts uit de onderzoekswereld en de zorgsector bij het debat over de maatschappelijke gevolgen van neurowetenschappen om tot groter draagvlak en een ruime, maatschappelijk ondersteunde besluitvorming te komen.

  • Breinwijzer benadrukt het belang van neurowetenschappelijk onderzoek door te link te leggen met een brede waaier van maatschappelijke problemen, vragen en verzuchtingen.

  • Breinwijzer consulteert experts uit de zorgsector en de onderzoekswereld naar de maatschappelijk relevante vragen die voortkomen uit het neurowetenschappelijk onderzoek en geeft alle betrokken actoren een stem binnen haar werking.

  • Breinwijzer stimuleert actieve burgerparticipatie om het ruime publiek te betrekken bij relevante beleidsadviezen en/of besluitvorming.

ZETELADRES
Voorhoutkaai 15
9000 Gent

POSTADRES
Frank Baurstraat 12
9250 Waasmunster

CONTACT
+32 (0)496 297 107
info@breinwijzer.be

Logo stad Gent
Logo Richting Morgen
Logo Provincie Oost-Vlaanderen
Logo Vlaamse Overheid
Logo Vlaanderen In Actie