Over ons

Breinwijzer vzw brengt actoren uit zowel de neurowetenschappen, de zorgsector als het ruime publiek samen, om zo samen te zoeken naar en richting te geven aan een maatschappelijk verantwoorde evolutie en impact van de neurowetenschappen (neuro-ethiek).

Breinwijzer is een onafhankelijke pluralistische organisatie die ijvert voor een open en participatieve dialoog op voet van gelijkwaardigheid tussen het ruime publiek, beleidsmakers en betrokken experts.

Situering

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (Atlas, 2004) [1] zijn hersenziekten verantwoordelijk voor maar liefst 35% van alle ziektes in Europa. 2,9 miljoen of bijna 1 op 3 Belgen wordt getroffen door een hersenaandoening met meestal ingrijpende en vaak blijvende gevolgen voor het totale functioneren.

Angststoornissen komen het meeste voor, onmiddellijk gevolgd door migraine, drugverslaving en depressie. In termen van economische last betekende dit in 2004 voor België een kost van 10.6 miljard, omgerekend zo’n 4% van het bruto-nationaal product of zo’n € 1.029 per burger per jaar.

Gelukkig kent ook het neurowetenschappelijk onderzoek een forse groei. De Vlaamse onderzoekscentra en universiteiten verrichten baanbrekend onderzoek. De nieuwe toepassingen en ontwikkelingen doen ook heel wat vragen rijzen over de ethische, sociale en maatschappelijke implicaties van die (r)evolutie (Glannon, 2008; Levy, 2007, Marcus 2004) [2]. Het is daarom buitengewoon belangrijk dat de ontwikkeling van innovatief onderzoek en nieuwe technologieën op een breed maatschappelijk draagvlak kan buigen, wil deze oplossingen kunnen bieden aan de grote zorgvraag en gezondheidsproblemen, en aldus de verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk.

[1] Atlas: country resources for neurological disorders 2004. http://www.who.int/mental_health/neurology/neurogy_atlas_lr.pdf
[2] Glannon, W. (2008): Bioethics and the brain. Oxford University Press.
Levy, N. (2007): Neuroethics: challenges for the 21st century. Cambridge University Press. Marcus, S.J. (2004): Neuroethics: mapping the field. Dana Press.

ZETELADRES
Ham 47 A201
9000 Gent

POSTADRES
Watermolenstraat 38
9570 Lierde

CONTACT
+32 (0)496 297 107
info@breinwijzer.be

Logo stad Gent
Logo Richting Morgen
Logo Provincie Oost-Vlaanderen
Logo Vlaamse Overheid
Logo Vlaanderen In Actie