Wat is MOM4Y?

Meeting of Minds for Youth (MOM4Y) is een schoolproject van Breinwijzer vzw over de hersenen: een lespakket en festival tijdens de wereldwijde Brain Awareness Week. MOM4Y neemt leerlingen uit de tweede en derde graad mee op ontdekkingstocht doorheen het brein. Het doel van de  MOM4Y reis is leerlingen (en leerkrachten) kennis te laten maken met de vele facetten van de hersenwetenschappen en van hun onderwerp van onderzoek: het zenuwstelsel en in het bijzonder het brein. De komst naar het festival kan worden voorbereid met het nieuwe of oude lespakket.

Het gratis MOM4Y festival gaat in 2024 door tijdens de wereldwijde Brain Awareness Week op dinsdagvoormiddag 12 maart tussen 9-12 (deuren 8h, einde voorzien 11h50) in het cultuurcentrum De Centrale te Gent. Wetenschappelijke presentaties over hersenen & gedrag en een echte hersendissectie van menselijke hersenen.
Programma exclusief voor scholen.

editie 2024 op 12/3/24 is VOLZET 

Bekijk hier het PROGRAMMABOEKJE 2024

Foto’s festival editie 2024

Foto’s festival editie 2023

Foto’s festival editie 2019

Foto’s festival editie 2018

Doelstellingen

Meeting of Minds for Youth (MOM4Y) is geïnspireerd op ‘Meeting of Minds’, Europese burgers in dialoog over hersenwetenschappen. Een verbond van twaalf wetenschapsmusea, technologieraden, wetenschappelijke instituten en stichtingen uit negen Europese landen lanceerde dit initiatief in 2004 met steun van de Europese Commissie.

Het Meeting of Minds project gaf burgers uit negen Europese landen de kans om meer te leren over de invloed van hersenwetenschappen op hun dagelijkse leven en op de maatschappij. Het was een uniek twee jaar durend project waarbij de volgende vraag centraal stond: “Wat vinden Europese burgers van mogelijkheden binnen de hersenwetenschappen?”. Meer informatie over het Meeting of Minds project vindt u op http://www.meetingmindseurope.org.

“Het is belangrijk dat we technische en wetenschappelijke richtingen in het secundair onderwijs aantrekkelijker maken voor onze jongeren. Onderzoek toont immers aan dat slecht één diploma op vijf een technisch-wetenschappelijk diploma is. Dat is niet zo’n denderend resultaat voor een kennismaatschappij als de onze. Dit wetenschapsfestival ‘Meeting of Minds for Youth’ is ideaal om jongeren te laten proeven van wetenschap. We hebben jongeren met verfrissende en ambitieuze ideeën nodig want zij staan mee aan de basis van onze toekomst.” 

— MINISTER LIETEN

(r)Evolutie op het vlak van de hersenwetenschappen

De afgelopen eeuw hebben wetenschappers een steeds beter beeld gekregen van de werking van onze hersenen, mede door nieuwe en verbeterde scantechnieken om in het menselijk brein te kijken. De recente ontwikkelingen scheppen mogelijkheden. Nieuwe technologieën en therapieën zullen in de toekomst wellicht een deel van mensen met een hersenaandoening kunnen helpen.

De inzichten en kennis die verkregen worden zullen niet alleen zieken genezen. Ze zullen ook meer begrip creëren over hoe wij mensen in elkaar zitten en zullen de manier waarop we – gezond en ziek – met elkaar omgaan, veranderen. Tegelijkertijd zullen nieuwe ontwikkelingen ons confronteren met nieuwe ethische, juridische en sociale vragen over de maatschappelijke gevolgen van de hersenwetenschappen.

1 Wetenschap en maatschappij

Wetenschap staat niet los van de maatschappij en omgekeerd. Wetenschappelijke toepassingen worden gestuurd door maatschappelijke processen en nieuwe inzichten uit de wetenschap hebben in veel gevallen een grote impact op ons dagelijks leven. De toenemende neurowetenschappelijke kennis zal zich zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak laten voelen.

MOM4Y laat jongeren nadenken over de impact van de hersenwetenschappen op het dagelijks leven en laat hen op een actieve manier achterhalen hoe toenemende kennis hun houding te aanzien van bepaalde maatschappelijk relevante thema’s beïnvloedt.

Het lessenpakket maakt jongeren vertrouwd met de wereld van de hersenwetenschappen. Nadat de leerlingen zich de nodige wetenschappelijke kennis eigen hebben gemaakt, formuleren ze standpunten en participeren aldus actief aan de maatschappelijke dialoog. MOM4Y moedigt geïnformeerde jongeren aan mee te beslissen over de richting waarin onze samenleving in de toekomst moet evolueren.

2 Jongeren en de informatiemaatschappij

De ontwikkelingen op het gebied van het breinonderzoek zijn tegenwoordig niet meer uit het nieuws weg te denken. Zowel op deskundigen als leken hebben deze ontwikkelingen een enorme aantrekkingskracht.

Over hersenwetenschap doen echter de wildste verhalen de ronde. Jongeren moeten leren om op zoek te gaan naar betrouwbare informatie. MOM4Y is een oefening om betrouwbare informatie van ‘neuromythes’ – zoals de veronderstelling dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken – te onderscheiden.

ZETELADRES
Ham 47 A201
9000 Gent

POSTADRES
Watermolenstraat 38
9570 Lierde

CONTACT
+32 (0)496 297 107
info@breinwijzer.be

Logo stad Gent
Logo Richting Morgen
Logo Provincie Oost-Vlaanderen
Logo Vlaamse Overheid
Logo Vlaanderen In Actie