Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Over het evenement

Naast het verouderen van de hersenen, dragen ook erfelijke factoren in belangrijke mate bij tot een verhoogd risico op dementie. Alzheimer dementie is in aantallen het belangrijkste subtype van dementie en wordt pathologisch gekenmerkt door het verschijnen in de hersenen van karakteristieke hersenletsels (amyloïde plakken en tau kluwen), wat gepaard gaat met een abnormaal verlies van hersencellen. Erfelijke factoren dragen in belangrijke mate bij tot een verhoogd risico op dementie. Bij zeldzame jonge patiënten met Alzheimer dementie tussen 30 en 60 jaar, gaat het veelal over een erfelijke fout die wordt doorgegeven door één ouder van generatie tot generatie. Het risico op ouderdomsdementie is het resultaat van de aanwezigheid van een hele reeks van meerdere kleine DNA varianten die samen de kans verhogen op dementie. Hoe groter het risico hoe vroeger dementie verschijnt. Wij spreken van een genetisch risicoprofiel dat je kans op dementie meebepaalt bovenop het normale verouderingsrisico. Hoe een dergelijk genetisch risicoprofiel er uitziet vraagt nog veel meer wetenschappelijk onderzoek. Vandaag kennen we een 15-tal van deze risicofactoren, hoeveel er in totaal zijn weten we niet. Het opsporen van deze erfelijke factoren heeft al geleid tot een beter inzicht in het biologische ziekteproces op basis waarvan nieuwe medicaties worden ontwikkeld.

Een gespreksavond met Christine Van Broeckhoven (Onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten,VIB en Instituut Born-Bunge, Universiteit Antwerpen)

Meer informatie

• Inkom volwassenen € 5, studenten € 2
PDF van de presentatie

Deel dit bericht

Ga naar de bovenkant