Wat gebeurt er in de hersenen van iemand met autismespectrumstoornis? En is er een verklaring voor de moeilijkheden die mensen met ASS ervaren in sociale interacties? Wat toont het recente onderzoek ons over de stress en vermoeidheid die samengaat met autisme? En wat zijn de voordelen van een autistisch brein: waarom zou elk team eigenlijk een autistische medewerker moeten hebben?

We spraken met:
En hier kan je meer lezen over
Autismebelevings-oefeningen worden georganiseerd door Autisme Centraal
En via de zoekopdracht sensory overload en autisme kan je zelf voelen het het is om extreem veel prikkels binnen te krijgen.