Klaar voor een klein intelligentietestje? Heel klein, zo blijkt. Waar een normale intelligentietest gemakkelijk meer dan een uur duurt, beweren onderzoekers uit een studie van afgelopen maand dat je een heel goed idee kan krijgen van iemands intelligentie met een simpele visuele test. Je kan het hieronder zelf proberen. Kijk aandachtig naar de bewegende lijnen en let op de richting waarin ze bewegen, links of rechts.

De grootte van de cirkelvormige lijnpatronen werd door de onderzoekers afgewisseld en vervolgens keken ze hoeveel tijd mensen nodig hadden om de juiste richting van de beweging te onderscheiden. Mensen met een hoog IQ hadden genoeg aan heel korte presentatie van de beweging, maar enkel bij de kleine cirkelmaat. Bij de grote cirkels hadden zij een veel langere aanbieding nodig om de juiste richting te zien. Dat nadeel voor grote cirkels was veel minder aanwezig bij mensen met lager IQ. Volgens de onderzoekers zijn mensen met hoog IQ veel beter in het uitkiezen van relevante informatie in hun gezichtsveld en het onderdrukken van wat niet relevant is. Grote achtergrondbewegingen zijn in het dagelijks leven meestal minder relevant, omdat ze vaak veroorzaakt worden door je eigen beweging. Als je loopt verandert bijvoorbeeld je hele visuele veld. De hersenen van mensen met een hoog IQ onderdrukken de achtergrondbeweging mogelijk efficiënter, waardoor ze het wel moeilijker krijgen bij de grote cirkels van deze test.(studie)

De studie is interessant omdat ze wat meer invulling kan geven aan het vage begrip intelligentie. Het beter filteren van de overdaad aan informatie die we binnenkrijgen lijkt alvast een belangrijk deel daarvan. We gaan er al te vaak van uit dat wat we zien simpelweg een weerspiegeling is van wat er zich daarbuiten afspeelt, en dat daar niet veel ‘kunde’ of complexe verwerking aan te pas komt. Dit onderzoek geeft aan dat er een diep verband is tussen hoe we zien en hoe we denken.

We houden trouwens wel steeds voor ogen dat intelligentie zoals gemeten in de tests maar een fractie is van menselijke talenten. Een andere studie wees immers uit dat mensen die slecht zijn in het onderdrukken van irrelevante informatie —lees: gemakkelijker afgeleid zijn— wel creatiever kunnen zijn dan degenen die de sterke focus wel hebben. Kiezen of delen …