Ouders kunnen de taalontwikkeling van hun peuter actief ondersteunen door simpelweg veel met hun kind te praten. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de Universiteit van Stanford[1].

Uit voorgaand onderzoek is bekend dat kinderen uit laag opgeleide, weinig vermogende gezinnen al op jonge leeftijd, met name bij de instap in de kleuterklas, een grote taalachterstand hebben ten opzichte van kinderen uit gezinnen met een hogere sociaal-economische status[2]. Het nieuwe onderzoek legt de vinger op een mogelijke onderliggende oorzaak van de invloed van sociaal-economische status:  de hoeveelheid kindgerichte spraak die ouders gebruiken.

Met behulp van een kleine audiorecorder op de kleding van de deelnemende kindjes werden thuis bij Spaanstalige gezinnen met een lage sociaal-economische status opnames gemaakt van de ouder-kind interacties. De onderzoekers vonden binnen deze groep opvallend grote verschillen in de mate waarin ouders met hun peuters spreken. Ze konden bovendien aantonen dat de kinderen waartegen meer gesproken werd op de leeftijd van 19 maanden, vijf maanden later efficiënter waren in het interpreteren van spraak en een grotere woordenschat hadden. Niet onbelangrijk: alleen de hoeveelheid spraak gericht aan het kind had een effect, niet de hoeveelheid spraak die het kind gewoon aanhoorde.

Een kleine kanttekening: gezien het onderzoek geen directe vergelijking maakte tussen gezinnen met een hoge en lage sociaal-economische status kunnen we geen sterke conclusies trekken over de verschillen tussen deze groepen. Desalniettemin blijkt de mate waarin ouders met hun peuters spreken een belangrijke factor in de taalontwikkeling van jonge kinderen en is het een aannemelijke kandidaat oorzaak (of één van de oorzaken) van de grote verschillen in taalvaardigheid tussen enerzijds kinderen uit hoog opgeleide vermogende gezinnen en anderzijds kinderen uit lager opgeleide, weinig vermogende gezinnen, aldus de auteurs.

Referenties

  1. Weisleder A,  Fernald A (2013). Talking to children matters: early language experience strenghtens processing and builds vocabulary. Psychological Science,  24(11), 2143:2152. www.eurekalert.org
  2. Ramy CT, & Ramy SL (2004). Early learning and school readiness: can early intervention make a difference? Merrill-Parmer Quaterly, 50, 471-491.